O nas

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji budynków i budowli wszelkich typów i o różnym przeznaczeniu. Pełnimy samodzielne funkcje techniczne jako projektanci w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Projektujemy konstrukcje budynków oraz budowli w technologii murowanej, żelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej, stalowej, z drewna litego i klejonego, posadowione w sposób bezpośredni lub na palach.

Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy biorąc udział w tworzeniu dokumentacji projektowej na naszym, rodzimym rynku oraz poza jego granicami. Odbyliśmy staż zawodowy w największym fińskim biurze projektów Finnmap Consulting Oy. Następnie przez kilka lat pracowaliśmy w jego polskim przedstawicielstwie.

Obecnie zajmujemy się projektowaniem, opiniowaniem i doradztwem technicznym.

Podejmując współpracę z kontrahentem, bierzemy na siebie odpowiedzialność za tworzenie rzetelnej dokumentacji projektowej lub opiniującej konstrukcje budowlane. Doradztwo techniczne oferujemy również na etapie powstawania projektu koncepcyjnego, realizując wizję architektoniczną z zastosowaniem rozwiązań bezpiecznych i optymalnych ekonomicznie. Zawsze terminowo wywiązujemy się z podjętych zobowiązań. Stale zależy nam na świadczeniu usług atrakcyjnych cenowo.

Oferta

Projekty koncepcyjne

Współpraca na etapie wstępnego tworzenia formy i funkcji budynku.

Projekty budowlane

Przedstawienie niezbędnych informacji służących uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Projekty wykonawcze

Uszczegółowienie projektu budowlanego i opracowanie detali wykonawczych wraz z zestawieniem materiałów.

Doradztwo techniczne

Pomoc w poszukiwaniu uzasadnionych rozwiązań konstrukcyjnych.

Opinie techniczne

Opis stanu przedmiotu opinii i zalecenia dotyczące dalszego z nim postępowania.

Projekty napraw i przebudów

Określenie stanu technicznego budynku oraz szukanie przyczyn awarii i podanie środków zaradczych.

Blog

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Cezary Kidawa & Rafał Szulc Projektowanie Konstrukcji